Uus ja kaasaegne Keskturg

Tere tulemast uue Keskturu arenduse kodulehele!

Uus Keskturu projekt sai alguse 2019. aasta suvel, mil Astri Grupp omandas Keskturu krundi. Suve teises pooles kuulutasime välja arhitektuurikonkursi, millest võttis osa kolm Eesti hinnatuimat arhitektuuribürood – Kadarik, Tüür. Arhitektid, KAMP Arhitektid ja KOKO Arhitektid. Oktoobrikuu alguseks oli žürii oma valiku teinud ning nii kuulutati võitjaks KOKO Arhitektide poolt loodud töö. Võidutöö puhul tõi žürii välja väga hea üldise avaliku ruumi idee ja proportsiooni. Hästi on nende hinnangul välja joonistatud ja kasutatud avalikke teid ja platse ning need sobivad proportsionaalselt alale planeeritavate hoonetega.

Astri Grupi suuremaks eesmärgiks on anda turualale uus ja kaasaegne ilme ning rikastada kogukonnaelu. Sarnaselt näiteks Balti Jaama Turu ja Lõunakeskuse projektidele, soovime luua Keskturust ligitõmbava elukeskkonna, kus kaubandus, meelelahutus, teenindus, kodud ja ärid võimendavad teineteist.


ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Töö autorid: KOKO Arhitektid


Uus ja kaasaegne Keskturg


Ajalugu

Planeeritav ala asub Tallinna kesklinnas, Keldrimäe asumis Lastekodu, Keldrimäe, Mardi ja Liivamäe tänavatega piirnevas kvartalis. Täna tegutseb siin Keskturg, mis on populaarne ostlemise koht. Keldrimäe asumi tänane kuvand on suures osas seotud 70ndatel alanud elamuehitusega. 1944 aasta pommitamisel suur osa asumi puithoonestusest hävis. Veel alles jäänud hoonestuse asemele ehitati uued kõrged paneelimajad. Asumi keskel asub Keskturg, mis rajati 1947 aastal. Enne seda oli linna turg, mida nimetati Uueks turuks Estonia teatri kõrval, veel varasemal ajal asus linna turg Raekoja platsil.


Juurdepääsud ja hoonestuse kujunemine

Suures plaanis on ala jagatud piki põhja lõuna suunda kaheks. Idakaarde – Lastekodu, Keldrimäe, Mardi tiivas on turg ja büroo ning läänekaarde jäävad kortermajad. Sellise jaotuse peamised põhjendused on:

• uue turuhoone rajamisel arvestada maksimaalselt jalakäijate lähenemissuundadega Tartu maantee ja Juhkentali tänava suunalt (ühistranspordi peatused)

• tekitada inimeste sundimatu liikumine läbi turuala, et see muutuks loomulikuks osaks liikumisel läbi kvartali

• selgelt eristada kortermajade ala turust ning büroodest

• võimaldada ala arendamist järg-järgult kahes etapis nii, et uue turu rajamisel saaks vana turgu osaliselt töös hoida

Kvartali sisemus on kavandatud autovabana (v.a teenindav transport) ja hästi läbitavana erinevates suundades. Kvartalit läbivad sisetänavad on seotud ümbritsevate tänavatega, põhjast Torupilli otsa ning F.R.Kreutzwaldi tänavaga ja idast Jakobi ning läänest Mardi tänavaga – kõik sisetänavad siirduvad väljakule. Pääsud kvartalisse on nagu väravad – väljaku suunas ahenev ruum on täidetud konteinerhaljastuse ja tänavakunstiga. Torupilli otsast tulijale on väravaks avaturgu kattev turuhoone konsoolne maht. F.R.Kreutzwaldi tänavalt tulles tervitab sisenejaid veeskulptuur. Jakobi tänava suunal on park ja turg ning lääne poolses nurgas on haljastatud tasku.


Uus ja kaasaegne Keskturg


Ala perimeeter

Ala perimeeter on kavandatud maksimaalselt roheline koos puhke- ja mängualadega. Kvartali sisemusse luuakse väljak, mis seob tervikuks turu ja ülejäänud hoonestuse. Väljak on visuaalselt seotud majade katustel asuvate katuseaedade ja vaatepunktidega. Tartu maantee/Stockmanni poolt tulijale väravaks kvartalisse kavandatud skulptuur/vee-element.

Teiseks väravaks on turuhoone ise.


Keskusala – väljak

Keskturu alal on linnaehituslikult potensiaal muutuda kogukonna keskuseks. Juhkentali ja Keldrimäe kogukond näeb just seda ala nende asumite keskusena, kuna siin on piisavalt linnalist tihedust ja aktiivsust. Turg on tõmbekeskus, mis toob kohale inimesi üle linna. Oluline ruum, mis iseloomustab või defineeri keskust on väljak. Ala keskmesse luuakse väljak, mis seob tervikuks turu ja ülejäänud hoonestuse ning ühendab kohtumispunktina erinevad liikumissuunad. Väljak on visuaalselt seotud majade katustel asuvate katuseaedade ja vaatepunktidega. Siin saab korraldada üritusi ning paigaldada kohvikute terrasse. Väljaku keskmes on skulptuur – turuvarblane.


Park

Oluline aksent on ka Jakobi tänava ja turu telje ristumispunkti kavandatav park, kuhu on võimalik rajada kõrghaljastust ja mis on avatud õhtupäikesele.


Uus ja kaasaegne Keskturg


Turuhoone

Turuhoones on ühe katuse all väliturg, siseturg, suur toidupood, turu laod ja laadimisala, maaalune parkimine ning erineva iseloomuga bürood. Turule on iseloomulik suure katusepinna olemasolu, antud lahenduses on tegemist siis büroo kõhualusega, mis oma voolava vormiga ning puidust pinnaga kulgeb läbi terve turufunktsiooni.


Väliturg

Väliturg on väljak, mis asub konsoolse hooneosa all nii, et see mõjub tõelise väravana. Väliturult pääseb sujuvalt siseturule ning keskväljakule (kuhu erilistel juhtudel saab laiendada väliturgu). Väliturg on valgustatud, varustatud müügilettidega ning siin on reserveeritud ala kaubikutest müügile.


Siseturg

Siseturg koosneb erinevatest müügialadest, tänavatoidust ja istumisaladest. Hoone keskne aatrium ja siseturu erinevad poolkorrused (Mardi tn poolne osa on kõrgem) avavad vaated -1 korruse toidupoodi. Tasandite vahel liigutakse eskalaatorite ja travellaatoritega. Hoones on liftid ja trepid. Siseturul on kolm suurt sissepääsu:

•väliturult

•keskväljakult

•pargist

Kogu turgu teenindab Keldrimäe tänava poole jääv laadimisala. Laadimisalalt pääseb kergesti turusaali, väliturule ja -1 korruse laoruumidesse (kaubaliftid, käärtõstukid). Laadimisalal toimub turu prügi kogumine ja sorteerimine.


Uus ja kaasaegne Keskturg


Parkimine

Kvartali parkimine on viidud maa alla. Lastekodu tänava äärde on kavandatud parkimiskohad 2 bussile ning taksodele. Maa-alune parkla on vastavalt ehitusetappidele jaotatud kaheks. Täielikult väljaehitatuna moodustab see ühe terviku. Turu parkla sissepääs on kavandatud Lastekodu tänava ja Torupilli otsa ringristmikult. Parkla asub -2. korrusel ja seal on 216 kohta. Korterelamute parkla on -1 ja -2 korrusel sissepääsudega Lastekodu ja Mardi tänavalt. Kortermajade parklas on kokku 233 kohta. Parklatesse pääsud on tõstetud hoonete mahtudest välja, võimalikult tänava lähedale, et säästa 1k. korruse pinda ja võimaldada selle kasutust.


Konstruktsioon ja viimistlusmaterjalid

Turuhoone struktuur on väga ambitsioonikas ja silmapaistev, mis on ülelinnalise tähtsusega avaliku hoone puhul ka mõistetav. Piltlikult toetub hoone kolmele jalale. Kogu hoone struktuur meenutab pigem silda ning on rajatav terasest ruumilise sõrestikuna. Hoone kõhualune on viimistletud puiduga. Fassaadides on kasutatud peamiselt klaasi.


Uus ja kaasaegne Keskturg


----

Astri Grupis vastutavad Keskturu projekti eest:

Rain Pärn – võta ühendust

Interesting reading