Giftcard terms

Lahjakortti on maksuväline, joka on voimassa Astri Gruppin kaupankäyntiympäristössä ja jota käytetään kumppanin myymälässä tuotteista tai palveluista maksamiseen. Lahjakorttia voi käyttää monta kertaa, yhden tai monen kumppanin myymälässä, kunnes kortin nimellisarvo on kulutettu loppuun tai voimassaoloaika on umpeutunut.

Astri Gruppin kaupankäyntiympäristön muodostavat Astri.ee (jäljempänä ”verkkokauppa”) ja Astri Gruppin kauppakeskukset (jäljempänä ”keskus”), joiden luetteloon voit tutustua tässä.

Nämä lahjakortin käyttösäännöt koskevat keskuksen julkaisemien lahjakorttien myöntämiseen, kiertoon ja käyttöön liittyviä ehtoja sekä toimintoja, ja niitä sovelletaan kaikkiin lahjakorttiin liittyviin asiakkaisiin, kumppaneihin ja kolmansiin henkilöihin.

 1. Käsitteet

   Lahjakortti on sähköinen maksuväline, joka on voimassa Astri Gruppin kaupankäyntiympäristössä ja jota käytetään kumppanin myymälässä ostoksista maksamiseen sen nimellisarvoa vastaavalla rahamäärällä.

   Umpeutumispäivä tarkoittaa viimeistä päivää, jolloin lahjakortilla voi maksaa kumppanin myymälässä ostoksesta, eli se on lahjakortin voimassaoloajan viimeinen päivä.

   Osto on tuotteiden tai palvelujen ostamista kumppanilta, maksamalla niistä osittain tai kokonaan lahjakortilla.

   Myöntäjä on lahjakortin myyjä eli eräs keskuksista, joiden luettelo on tässä.

   Jälleenmyyjä on keskuksen valtuuttama henkilö, joka myy lahjakortteja myöntäjän lukuun ja edustaa myöntäjää suhteissa lahjakortin asiakkaiden kanssa.

   Kumppani on henkilö, joka hyväksyy lahjakortin maksuvälineenä, jolla maksetaan kumppanin myymistä tuotteista tai kumppanin tarjoamista palveluista.

   Asiakas oon yksityishenkilö, oikeushenkilö henkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka hankkii lahjakortin tai käyttää sitä.

   Nimellisarvo on rahamäärä, jonka asiakas maksaa samanarvoisesta lahjakortista.

   Saldo on lahjakortissa olevan sähköisen rahan määrä, joilla ei ole maksettu ostoksista.

   Laite on sähköinen maksulaite, esim. maksupääte tai muu laite, jolla kumppani lukee dataa lahjakortin magneettiraidalta ja varmentaa ostoksen.

 2. Lahjakortin nimellisarvo

  1. Lahjakortin nimellisarvon määrää asiakas. Lahjakortin pienin mahdollinen nimellisarvo on 5 euroa ja suurin mahdollinen nimellisarvo 500 euroa.
  2. Lahjakorttiin voi ladata lisä rahaa.

 3. Lahjakortin myyntipisteet ja ostaminen

  1. Oikeus myöntää lahjakortti on lahjakortin myöntäjällä ja jälleenmyyjällä.
  2. Lahjakortin myöntäjä myy lahjakorttia keskuksen neuvonnassa ja verkkokaupassa. Jälleenmyyjä myy lahjakorttia jälleenmyyjän myyntipisteessä.
  3. Ostaakseen lahjakortin asiakas ottaa lahjakortin myyntipisteessä yhteyttä myöntäjään tai jälleenmyyjään, maksaa valitsemansa nimellisarvon ja täyttää muut asianmukaiset ehdot.
  4. Myöntäjä tai jälleenmyyjä myöntää asiakkaalle kuitin/laskun, joka todentaa nimellisarvon suorittamisen, ja myöntää asiakkaalle lahjakortin.

 4. Lahjakortin tilaaminen

  1. Lahjakortin tilausta tehdessään asiakas täyttää verkkokaupassa asianmukaiset tietokentät ja muut myöntäjän pyytämät tiedot. Maksutavaksi tulee valita ”tilisiirrolla”.
  2. Tilauksen perusteella esitetään asiakkaalle tilausvahvistus/maksuvaatimus.
  3. Asiakkaan tekemästä tilauksesta tulee osapuolille sitova, kun asiakas maksaa tilauksesta.
  4. Asiakas noutaa tilaamansa lahjakortin keskuksen neuvonnasta aukioloaikoina, tilaa lahjakortin mieleiseensä pakettiautomaattiin tai lähettipalvelun kautta. Lahjakorttia noutaessaan asiakkaan tulee esittää valtakirja ja/tai henkilökortti tai muu henkilötodistus.

 5. Lahjakortin käyttö

  1. Jokainen lahjakortin haltija voi tehdä sillä ostoksia.
  2. Lahjakorttia maksuvälineenä hyväksyvän kumppanin ei ole kohtuullisilla toimenpiteillä mahdollista tarkistaa, onko asiakas lahjakortin oikeutettu käyttäjä. Edellytetään, että asiakas on oikeutettu käyttämään lahjakorttia.
  3. Lahjakorttia voi käyttää ostoksista maksamiseen Astri Gruppin kaupankäyntiympäristössä sellaisten kumppanien myymälöissä, jotka ovat hyväksyneet lahjakortin käytön maksuvälineenä.
  4. Lahjakortti ei kelpaa seuraavien kumppanien myymälöissä.
  5. Lahjakorttia ei voida vaihtaa rahaksi..
  6. Ennen umpeutumispäivää lahjakorttia voi käyttää rajoittamaton määrä kertoja yhden tai monen kumppanin myymälässä maksamiseen tuotteista ja palveluista, joiden arvo ei ylitä lahjakortin nimellisarvoa.
  7. Ennen oston suorittamista asiakas tiedottaa kumppanille, minkä rahamäärän laajuudessa hän haluaa maksaa lahjakortilla.
  8. Kumppanilla ei ole oikeutta kieltäytyä hyväksymästä lahjakorttia maksuvälineenä muissa kuin seuraavissa tapauksissa:
  9. a) laite on rikki;

   b) esiintyy objektiivinen peruste olla hyväksymättä lahjakorttia tai perusteltu epäily lahjakortin käytön oikeusperustan puuttumisesta.

  10. Jos lahjakortin saldo ei riitä ostosta maksamiseen, kumppani on velvollinen hyväksymään lahjakorttia sillä ehdolla, että asiakas maksaa loput hinnasta käteisellä, pankkikortilla tai muulla lahjakortilla.
  11. Jos asiakas haluaa maksaa ostoksesta osittain tai kokonaan lahjakortilla, hänen tulee ennen ostoksesta maksamista esittää kumppanin työntekijälle lahjakortti. Lahjakortin magneettiraidalta luetaan ostoksesta maksamista varten tiedot, ja osto varmennetaan kumppanin laitteella käyttäjän läsnä ollessa.
  12. Ellei saldo riitä oston varmentamispyynnössä esitetyn summan täydelliseen kattamiseen, oston varmentaminen siirretään tuonnemmaksi.
  13. Lahjakortin varmentaminen tapahtuu maksupäätteen/kassajärjestelmän kautta. Kumppani luovuttaa tuotteen tai tarjoaa palvelun vain silloin, kun lahjakortin varmennusjärjestelmä vahvistaa lahjakorttimaksun tapahtumisen maksupäätteen näytöllä.
  14. Tuotteesta tai palvelusta maksamisen jälkeen lahjakortti jää asiakkaan haltuun.
  15. Lahjakorttijärjestelmää hallinnoi näiden sääntöjen voimaantulon hetkellä Nets Estonia AS.

 6. Lahjakortin umpeutumispäivä

  1. Lahjakortin voimassaoloaika on 1 (yksi) vuosi lahjakortin hankkimispäivästä. Jos lataa lahjakorttiin lisää rahaa, kortin voimassaoloaika pitenee kunkin latauksen yhteydessä 12 (kahdellatoista) kalenterikuukaudella.
  2. Jos umpeutumispäivän jälkeen lahjakortin saldo ei ole 0,00 € (nolla euroa ja nolla senttiä), loput saldosta mitätöidään.
 7. Lahjakortin saldon tarkastaminen

  1. Asiakas voi tarkastaa lahjakortin saldon:
  2. keskuksen neuvonnassa ja keskuksen itsepalvelukioskeissa;
  3. keskuksen kotisivulla kirjauduttuaan Astri ID -tililleen tässä.
 8. Mitätön lahjakortti

  1. Mitätön on sellainen lahjakortti, jolla on ainakin yksi seuraavista ominaisuuksista: a) ikääntymispäivä on saapunut; b) saldo on 0,00 €; c) kortti on rikkoutunut; tai d) kortti on väärennetty tai sisältää väärennöksen tuntomerkkejä.
  2. Rikkoutunut lahjakortti korvataan voimassa olevalla lahjakortilla kohdan 9 mukaan.
  3. Lahjakortti katsotaan väärennetyksi, jos siinä on väärennöksen tuntomerkkejä.
  4. Väärennetty lahjakortti mitätöidään ja sen käyttäjä menettää väärennöksen toteamisen hetkestä kaikki lahjakortin käyttöoikeudet.
 9. Lahjakortin korvaaminen

  1. Jos lahjakortti on mekaanisesti rikkoutunut eikä maksaminen ostoksesta sillä onnistu, kortin voi korvata uudella, jos kortin magneettiraita on luettavissa tai kortin saldo on todettavissa muulla tavalla eikä lahjakortti ole umpeutunut.
  2. Asiakas saa uuden lahjakortin, jonka umpeutumispäivä ja saldo ovat samat kuin korvattavalla kortilla.
 10. Reklamointi

  1. Kaikki mahdolliset lahjakorttiin liittyvät reklamaatiot tulee esittää kortin myöntäjälle kirjallisesti. Reklamaatiossa tulee kertoa reklamoijan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, reklamoinnin tosiseikat ja reklamoijan vaatimus.
  2. Kaikki reklamaatiot tulee toimittaa myöntäjälle 1 (yhden) kuukauden kuluessa reklamoinnin syynä olevan asian tapahtumisesta.
  3. Kohdassa 10.2 säädetyn määräajan jälkeen tehtyjä reklamaatioita ei käsitellä, niiden käsittelyn hylkäämistä ei voida kiistää eikä siihen voi hakea muutosta.
  4. Myöntäjä käsittelee asiakkaan tekemän reklamaation 10 (kymmenen) arkipäivän sisällä saatuaan reklamaation.
 11. Lahjakortin ehtojen muuttaminen

  1. Myöntäjä pidättää oikeuden tehdä lahjakortin käyttöehtoihin muutoksia, joista tulee kaikille lahjakorttiin liittyville asiakkaille, kumppaneille ja kolmansille henkilöille pakollisia silloin, kun muuttuneet ehdot on julkaistu verkkosivuilla Astri.ee.
  2. Lahjakortin käyttöehdot on julkaistu verkkosivuilla Astri.ee.
 12. Henkilötietojen käsittely

  1. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojaehtoja.

Nämä lahjakortin käyttöehdot on julkaistu 16.09.2019.